ASKERLİK İŞLEMLERİ, 23.3.2021

İŞLEMLER:

I. Askerlik Erteleme İşlemleri

A. İlk Askerlik Ertelemesi

a) Fransız vatandaşlığı bulunmayanların ilk askerlik ertelemesi

b) Fransız vatandaşlığı bulunanların ilk askerlik ertelemesi

B. Askerlik Ertelemesinin Yenilenmesi

C. Öğrencilerin Askerlik Ertelemesi

II. Dövizle Askerlik Hizmeti

A. Uzaktan Eğitim Portalı

B. Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanamayacak olanlar

III. Sağlık Sorunun Olanların Askerlik İşlemleri

I. ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek, askerlik hizmeti yapmaya mecburdur.

Askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre her erkeğin yirmi yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren başlar.

A. İlk Askerlik Ertelemesi

a) Fransız vatandaşlığı bulunmayanların ilk askerlik ertelemesi

İlk askerlik ertelemesi için şahsen başvuru gerekmektedir, posta ile başvuru kabul edilmemektedir.

Başvuru öncesiBaşkonsolosluğumuz internet sayfası http://paris.bk.mfa.gov.tr veya https://www.konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin oturma ve çalışma kartının süresine göre en fazla 35 yaşını tamamladığı Aralık ayının son gününe kadar askerlik erteleme işlemi yapılabilmektedir.

Gerekli Belgeler:

1) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının aslı ile birlikte önlü-arkalı bir adet fotokopisi

► Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının fotoğraflı olması ve üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının bulunması gerekmektedir.

2)Oturma Kartının aslı ile birlikte önlü-arkalı bir adet fotokopisi

3) 2 adet fotoğraf

4) TürkPasaportunun aslı ile birlikte 1. ve 2. sayfalarının birer adet fotokopisi

b) Fransız vatandaşlığı bulunanların ilk askerlik ertelemesi

İlk askerlik ertelemesi işlemi için şahsen başvuru gerekmektedir, posta ile başvuru kabul edilmemektedir.

Başvuru öncesiBaşkonsolosluğumuz internet sayfası http://paris.bk.mfa.gov.tr veya https://www.konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması gerekmektedir.

Türk vatandaşlığının yanı sıra Fransız vatandaşlığı bulunan başvuru sahiplerinin öncelikle Fransız vatandaşlıklarını Başkonsolosluğumuza bildirmeleri gerekmektedir.

Çok vatandaşlık bildirimine (Fransız vatandaşlığı bildirimine) ilişkin detaylı bilgiye internet adresimizin “Vatandaşlık İşlemleri Bilgi Notları” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Fransız vatandaşlığı nüfuslarında kayıtlı olmayanların askerlik erteleme başvuruları kabul edilmemektedir.

Fransız vatandaşlığı bulunan başvuru sahiplerinin askerlik ertelemeleri tek seferde 35 yaş sonuna kadar yapılmaktadır.

Gerekli Belgeler:

1) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının aslı ile birlikte önlü-arkalı bir adet fotokopisi

► Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının fotoğraflı olması ve üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının bulunması gerekmektedir.

2)Fransız KimlikKartının aslı ile birlikte önlü-arkalı bir adet fotokopisi

3) 2 adet fotoğraf

4) Doğum kayıt belgesinin (Acte de naissance-Copie intégrale) bir adet fotokopisi veya
vatandaşlığa alınma kararının bir adet fotokopisi (Décret de naturalisation)

18 yaşından önce Fransa'ya gelen ve Fransız vatandaşlığı bulunan başvuru sahiplerinin askerlik erteleme işlemleri için yukarıdaki belgelere ilaveten aşağıda belirtilen belgeleri de ibraz etmeleri gerekmektedir.

5) Başvuru sahibinin Fransa'ya giriş yaptığı tarihi gösteren belge:

-OMI belgesi veya

-Başvuru sahibinin annesine ait oturma-çalışma kartı veya

-Fransa'ya ilk giriş yaparken kullanılan pasaport veya

-Başvuru sahibinin üzerinde kayıtlı olduğu annesinin pasaportu veya

-Valilikten (Préfecture) alınacak belge fotokopisi veya

-Aşı defteri (Carnet de vaccination)veya

-Okul belgesi (Certificat de scolarité) (Başvuru sahininin Fransa’da ilk kayıt yaptırdığı okul belgesi)

6) Türk veya Fransız Pasaportunun aslı ile birlikte 1. ve 2. sayfalarının birer adet fotokopisi

B. Askerlik Ertelemesinin Yenilenmesi

Oturma ve çalışma kartı olan Türk vatandaşları askerlik ertelemelerini şahsen veya posta yoluyla başvurarak yenileyebilmektedirler.

Fransız vatandaşlığı olanların askerlik ertelemeleri tek seferde 35 yaş sonuna kadar yapıldığından, askerlik ertelemelerinin yenilenmesine gerek bulunmamaktadır.

Gerekli Belgeler:

1) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının aslı ile birlikte önlü-arkalı bir adet fotokopisi

► Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının fotoğraflı olması ve üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının bulunması gerekmektedir.

2)Oturma Kartının aslı ile birlikte önlü-arkalı bir adet fotokopisi

3) TürkPasaportunun aslı ile birlikte 1. ve 2. sayfaları ile Türkiye'ye giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfalarınbirer adet fotokopisi

Posta yoluyla askerlik ertelemesinin yenilenmesi için yukarıda belirtilen belgelere ilaveten ağaşıda belirtilen belgelerin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

4) Aşağıda yer alan dosyasaki "Erteleme Dilekçesi"nin doldurularak imzalanmış nüshası

5) İşlem bedeli için 6 Avro tıtarında başvuru sahibi adına kayıtlı banka çeki( chèque personel) eklenmelidir. Nakit kabul edilmemektedir.

Posta idaresince başlatılan uygulama çerçevesinde, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren posta yoluyla başvuru yapacak kişilerin işlem bedellerini SADECE çekle yapabilmeleri mümkündür.

Bu kapsamda, postayla başvuru yapan kişilerin çeklerinin alıcı kısmına “Consulat Général de Turquie” yazmaları ve işlem bedelini gerekli diğer evraklarla birlikte Başkonsolosluğumuza iletmeleri gerekmektedir.

C. Öğrencilerin Askerlik Ertelemesi

Fransız vatandaşlığı bulunmayan ve Fransa’da öğrenci olanların askerlik erteleme işlemleri Eğitim Müşavirliğimizce yapılmaktadır.

EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ
Telefon (00-33) 1 41 31 44 36
Faks (00-33) 1 41 31 44 83
E-mail: paris@meb.gov.tr

II. DÖVİZLE ASKERLİK

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilecekler:

1)Fransız vatandaşlığı bulunmayan ve Fransa'da oturma ve çalışma izninne sahip olarak işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile Türkiye'de geçen süreler hariç en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olanlar

2) Fransız vatandaşlığı bulunan ve en az üç yıl süre ile fiilen Fransa’da ikamet etmiş olanlar (Fransız vatandaşlığı bulunanlarda çalışma şartı aranmaz)

Başvuru tarihi itibariyle Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde ikamet eden, uzaktan eğitim programını başarıyla tamamlayan ve dövizle askerlik şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın, Başkonsolosluğumuz internet sayfası http://paris.bk.mfa.gov.tr veya https://www.konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alıp, gerekli belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

1)Öncelikle uzaktan eğitim programının tamamlanmış olması zorunludur.

2)Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının aslı ile birlikte önlü-arkalı bir adet fotokopisi,

3)Geçerli Türk veya Fransız Pasaportunun aslı ile birlikte kimlik bilgilerinin yer aldığı ve Türkiye'ye giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfaların birer adet fotokopisi,

4)Geçerli oturma kartının aslı veya Fransız Kimlik Kartının aslı (Carte de séjour veya Carte d'identité nationale) ile birlikte bir adet önlü-arkalı fotokopisi,

5)Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

6) Dövizle askerlik bedeli:

7179 sayılı Askerlik Kanununun 9. maddesindeki gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın, döviz miktarının yatırılacağı gün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca tespit edilen döviz alış kuruna göre Avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasıdır.


Çalışma izni bulunan başvuru sahipleri:

Fransız vatandaşlığı bulunmayan ve işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu sıfatını haiz olanların yukarıda belirtilen belgelerin ilk 6 maddesine ilaveten aşağıdaki belgeleri de ibraz etmeleri gerekmektedir:

7)Fransız vatandaşlığı bulunmayan ve işçi statüsünde olan başvuru sahiplerinin Türkiye'de geçirilen süreler hariç olmak üzere en az 1095 gün (3 yıl) Fransa’da çalıştığını gösteren Hizmet Cetveli (Relevé de carrière)* ile birlikte en son Maaş Bordrosu (Fiche de paie) belgeleri (Fransız vatandaşlığı bulunanlardanistenmemektedir.) İşsiz olan başvuru sahipleri:

İşsizler’in yukarıda belirtilen belgelerin ilk 6 maddesine ilaveten aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

8)Hizmet Cetveli (Relevé de carrière)* ile birlikte işsizlik belgesi (Pôle emploi)


9)Ticaret Sicil Kaydı Özeti (Extrait K-bis)

KBIS’teki toplam süre Türkiye’de geçirilen süreler (tatil süreleri vb.) çıkarılınca 1095 günden az ise Relevé de carrière de gerekmektedir.

Bağımsız çalışan başvuru sahipleri:

Bağımsız çalışanlar için sosyal güvenlik rejimi kapsamında olanların (Sécurité sociale pour les indépendants) (eski RSI) yukarıda belirtilen belgelerin ilk 6 maddesine ilaveten aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir:

10)Hizmet Cetveli (Relevé de carrière) ve ödedikleri vergilere ilişkin belge

*Hizmet Cetveline (Relevé de carrière) ulaşılabilecek internet adresi
www.lassuranceretraite.fr

A. Uzaktan Eğitim Portalı

Yukarıda belirtilen yararlanma şartlarını taşıyan yükümlülerin Başkonsolosluğumuza dövizle askerlik için başvuru yapmadan önce mutlaka https://dovizle.msb.gov.tr/ bağlantısı üzerinden Uzaktan Eğitim Portalına giriş yaparak, uzaktan eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Sözkonusu internet adresi üzerinden “Yeni Hesap” sekmesinin tıklanması, açılan formun doldurulması ve sisteme Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve şifre (internet adresinde hesap oluşturulurken şifre üretilmektedir)ile giriş yapılması gerekmektedir.

Sisteme girildikten sonra, ders içeriklerine erişim sağlanması ve her içerik sonunda yöneltilen soruların doğru olarak yanıtlanması halinde uzaktan eğitim programı tamamlanmış olacaktır.

Uzaktan eğitimini tamamlamayan yükümlülerin başvuruları kabul edilmemektedir.

B. Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanamayacak Olanlar:

1) Fransa’da oturma veya çalışma izni bulunmadan yasal olmayan şekilde ikamet edenler,

2) Fransa’da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmî görevlisi sıfatıyla bulunanlar,

3) Ücret veya maaşları yurt içinden (Türkiye’den) transfer edilenler,

4) Fransa’da oturma veya çalışma izinleri devam etse dahi yurda kesin dönüş yapmış olanlar ve yurt içinde yaşayanlar,

5) Fransa’da oturma veya çalışma izinleri bulunsa dahi her ne sebeple olursa olsun meslek ve sanatlarını yurt içinde icra edenler,

6)Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer statülerde fiilî askerlik hizmetine başlamış olanlar

(firar, hava değişimi ve izin aşımı durumunda olmaları nedeniyle arananlar dâhil),

7) Oturma veya çalışma iznini iltica nedeniyle alanlar

8) Oturma veya çalışma izni olsa dahi, bulundukları yabancı ülkenin çalışma mevzuatına göre işçi,işveren,meslek veya sanat mensubu statülerini kazanamadıkları tespit edilenler (örneğin öğrenciler),

9) Yabancı bandıralı bir gemide çalışıyor olsa dahi, “gemi adamı cüzdanı” ve “gemi adamı yeterlilik belgesi” gibi sertifikaları olmadığı için “gemi adamı” sayılmayanlar ile merkezi Türkiye’de kurulu şirketlerce işletilen gemilerde çalışanlar,

10) Yurtiçinde mukim işyerlerince merkezi tayinle yurt dışındaki irtibat bürolarında çalışmak üzere görevlendirilmiş olanlar,

11) Müracaat belgelerinde sahtecilik yaparak veya resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle dövizle askerlik başvurusunda bulunduğu anlaşılanlar,

12) Yararlanma şartlarından herhangi birini taşımadıkları tespit edilenler.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1)Kanunda belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen yükümlülerin, uzaktan eğitimi tamamlamış olsalar dahi dövizle askerlik başvurularının sonuçlandırılması mümkün olmamaktadır.

2)Dövizle Askerlik için gereken döviz miktarı, randevu saatinde Başkonsolosluğumuzda defaten (tek seferde ve peşin) ödenecektir.

3)Dövizle Askerlik Hizmeti konusunda merak edilen konulara, Askeralma Genel Müdürlüğüne ait
http://www.asal.msb.gov.tr
internet adresinde yer alan
sıkça sorulan sorular bölümünden ulaşılabilir.

4)Fransız vatandaşlığı bulunan, ancak Fransız vatandaşlığını bildirmeyenlerin Vatandaşlık Servisimize bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Çok vatandaşlık bildirimi için detaylı bilgiye internet adresimizin “Vatandaşlık İşlemleri Bilgi Notu” bölümünden ulaşılabilir.

5)Dövizle askerlik müracaatınızla ilgili olarak gerektiğinde durumunuzu netleştirecek tamamlayıcı belge talep edilmesi mümkündür.

III. SAĞLIK SORUNU OLANLARIN ASKERLİK İŞLEMLERİ

Sağlık sorunu olan başvuru sahiplerinin aşağıda belirtilen belgelerle Başkonsolosluğumuza müracaat etmesi gerekmektedir.

Başkonsolosluğumuza şahsen başvurulamadığı takdirde, aşağıda belirtilen belgelerin birer fotokopilerinin postayla Başkonsolosluğumuza iletilmesi mümkündür.

Bu belgeler Başkonsolosluğumuzca Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesine gönderilmekte ve verilecek karara göre işlem yapılmaktadır.

Halen geçerli askerlik ertelemesi bulunan ancak sağlık sorunu bulunan başvuru sahiplerinin ise Türkiye’ye gittikleri zaman askerlik şubelerinden askeri hastaneye sevk isteyerek dosyalarını Türkiye’de sonuçlandırabilmeleri mümkündür.

Gerekli Belgeler:

1) Oturma Kartı veya Fransız Kimlik Kartının önlü-arkalı bir adet fotokopisi.

2) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının önlü-arkalı bir adet fotokopisi.

3) Türk pasaportunun 1. ve 2. sayfaları ile birlikte Türkiye’ye giriş çıkış damgalarının bulunduğu sayfaların birer adet fotokopisi.

4)Başkonsolosluğumuzdan alınan son yoklama formu (doktor sevk belgesi). (Son yoklama formu şahsen veya postayla başvurarak alınabilmektedir)

5) Başkonsolosluğumuzdan alınan üç adet son yoklama formu (doktor sevk belgesi) aynı hastanede görevli iki ayrı doktoraimzalatılmalıdır.

6)Aynı doktorlardan alınacak hasta olduğuna dair belgenin (certificat medical)

Başkonsolosluğumuz yeminli tercümanlar listesinde kayıtlı bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş nüshasının aslı ve fotokopisi

Alınan raporların detaylı olması gerekmektedir (Raporda hastalığın başlangıç tarihi, görülen belirtiler, varsa yapılan testler, uygulanan tedavi, kullanılan ilaçlar, gözle görülür sakatlık varsa bu bölgelerin fotoğrafları yer almalıdır.)

7)Varsa özürlü kartının tercümesi.

8) Zeka özürlüler için zeka testi

9) 3 adet vesikalık fotoğraf

İlgili Dosyalar


postayla askerlik erteleme dilekçesi.docx

Atatürk

Lundi - Vendredi

09.00 - 13.00 / 14.00 - 17.30

01/01/2021 Jour de l'an
05/04/2021 Lundi de Pâques
01/05/2021 Fête du travail
08/05/2021 Victoire 1945
13/05/2021 Ascension
13/05/2021 Fête du Ramadan (1er jour)
24/05/2021 Pentecôte
14/07/2021 Fête nationale française
20/07/2021 Fête du Sacrifice (1er jour)
15/08/2021 Assomption
29/10/2021 Fête de la République
01/11/2021 Toussaint
11/11/2021 Armistice 1918
25/12/2021 Jour de Noël